TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-URILOR SI APLICATIILOR ON-LINE CEZ


PENTRU UTILIZAREA APLICATIILOR ON-LINE CEZ VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE URMATORII TERMENI SI CONDITII.

ACCESAREA APLICATIILOR ON-LINE CEZ REPREZINTA ACORDUL CU PRIVIRE LA TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE, PRECUM SI ACORDUL DUMNEAVOASTRA IMPLICIT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR SI UTILIZAREA APLICATIILOR. ACOLO UNDE LEGEA IMPUNE EXISTENTA CONSIMTAMANTULUI EXPRES, SPECIFIC SI NE-ECHIVOC CU PRIVIRE LA COLECTAREA SI PRELUCRAREA ANUMITOR CATEGORII DE DATE PERSONALE, VA VOM SOLICITA ACEST CONSIMTAMANT IN CONDITIILE LEGII.

SERVICIILE PE CARE ACEASTA SECTIUNE LE FURNIZEAZA SUNT REZERVATE PERSOANELOR CU VARSTA DE PESTE 18 ANI. CEZ ISI REZERVA DREPTUL DE A UTILIZA MIJLOACELE TEHNICE DISPONIBILE PENTRU A VERIFICA VARSTA UTILIZATORILOR.

I.OPERATORI
CEZ Vanzare S.A. cu sediul in Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, Etaj 1, jud Dolj - operator inscris sub numarul 4680 în registrul Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.) de evidenţa a prelucrarilor de date cu caracter personal.

CEZ Romania S.A. , cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, Etaj 1 - operator inscris sub numarul 36546 în registrul Autoritatea NaţionalA de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.) de evidenţa a prelucrarilor de date cu caracter personal.

II. CONDITIILE SI CONSECINTELE UTILIZARII SITE-ULUI/APLICATIILOR ON-LINE
Toate informatiile continute in acest site sunt considerate informatii cu caracter general.

Toate cele prezentate in acest site sunt valabile numai pentru CEZ si afiliatii sai si sunt proprietatea CEZ.

CEZ detine toate drepturile de proprietate intelectuala privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile, imaginile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al CEZ.

CEZ permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe site-urile Web exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în materialele descarcate/copiate a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și a altor elemente privind proprietatea intelectuală existente în documentele originale – fără alterarea acestora.
Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea acestora, afișarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale, utilizarea acestor materiale pe un alt website sau în orice mediu computerizat legat în rețea. Materialele publicate pe acest Site aparțin în exclusivitate CEZ şi/sau partenerilor săi. Orice utilizare neautorizată a acestora şi a mărcilor CEZ constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor și mărcilor, precum și a altor norme legale în vigoare aplicabile. Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site și la obligaţia în sarcina dumneavoastră de a distruge imediat toate materialele descărcate sau imprimate.
CEZ nu raspunde pentru functionarea continua a serviciilor/aplicatiilor, compatibilitatile dintre aplicatiile CEZ si aplicatiile folosite de utilizatori si nici pentru folosirea aplicatiilor prin mijloace si metode faruduloase/abuzive de catre orice persoana.
CEZ nu poate controla şi nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce trec de la rețeaua Utilizatorului prin Internet în vederea accesării şi utilizării seviciilor/aplicatiilor CEZ. Serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al CEZ.
CEZ va face tot ce este rezonabil posibil şi va depune toate eforturile pentru a menține securitatea informațiilor şi va lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securitaţii datelor, INSA nu poate garanta că informația pe care Utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile prin intermediul Internetului va fi permanent în siguranță. Astfel, CEZ recomandă să verificaţi în permanenţă politicile de securitate ale browseru-lui folosit de dumneavoastră, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Prin accesarea acestui site si aplicatiilor CEZ vă dați acordul ca CEZ să beneficieze de dreptul de a colecta informații personale, respectiv:
 • Informaţiile despre contul “CEZ” (informaţii transmise de utilizator la activarea contului CEZ, precum şi pentru folosirea acestui serviciu, cum ar fi index, istoric de consum, facturi, codul de client, adresa locului de consum, adresa de facturare, codul numeric personal);
 • Informaţii de identificare ale clientului – informaţii ce permit identificarea şi contactarea utilizatorului cum ar fi numele și prenumele, adresa de e-mail, numar de telefon, parola; in situatia in care legea impune existenta consimtamantului expres, specific si ne-echivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.
 • Alte informaţii, cum ar fi: informaţii despre serviciile CEZ, informaţii despre contractul de furnizare a energiei electrice, preavize deconectare, facturi, înregistrarea indexului şi istoricul acestuia, transmiterea de sugestii şi solicitări cu privire la contractul de furnizare a energiei etc. privind calitatea dumneavoastră de Utilizator, urmata de stocarea acestora într-o bază de date computerizată ce ar putea fi utilizată în următoarele scopuri:
  1. Pentru furnizarea serviciilor CEZ. Datele furnizate sunt folosite în scopul utilizării aplicaţiilor CEZ, pentru transmiterea indexului şi istoricul acestuia, preavize deconectare, informaţii privind contractul de furnizare energie, pentru vizualizarea facturilor emise şi istoricului acestora, precum şi efectuarea prin intermediul unei aplicaţii securizate a plăţilor facturilor de energie electrică, informaţii privind solicitări, sugestii şi/sau reclamaţii;
  2. Pentru a vă propune noi produse şi servicii puse la dispoziţie de CEZ sau partenerii săi (reclamă, marketing şi publicitate);
  3. Pentru a preveni sau detecta infracțiuni sau fraude;
  4. Pentru a imbunătaţi serviciile CEZ;
  5. Pentru colectarea debitelor/recuperarea creanţelor.

Utilizatorul declară şi garantează că are dreptul legal de accesare a serviciilor/aplicatiilor CEZ şi/sau a fost autorizat/împuternicit de către titular pentru toate acţiunile pe care le întreprinde în aplicaţiile CEZ;

Utilizatorul nu poate folosi şi/sau permite vreunei terţe persoane să folosească serviciile/aplicatiile CEZ pentru scopuri imorale sau ilegale.

Utilizatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor de acces la serviciile/aplicatiile CEZ (user şi parola), fiind unic răspunzator pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informaţii de acces către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenţionată, din neglijenţă sau din imprudenţă.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acţiunile şi erorile sale care conduc la pierderi materiale şi/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terţi, indiferent dacă a acţionat cu intenţie, neglijenţă sau din imprudenţă (avand drept consecinta, de exemplu, facilitarea tranzacțiilor neautorizate sau a tentativelor frauduloase de acces). Utilizatorul poate avea acces la serviciile/aplicatiile CEZ 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepţia perioadelor în care serviciile/aplicatiile CEZ sunt restricţionate sau suspendate din motive tehnice.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

CEZ va depune toate diligențele şi eforturile pentru ca aplicaţiile/serviciile CEZ să funcţioneze la parametri maximi pentru a vă transmite toate datele şi informaţiile actualizate. Totuși, CEZ nu garantează că aplicaţiile/serviciile şi paginile aflate pe site-ul www.cez.ro/ www.cezinfo.ro nu conţin erori sau că funcţioneaza permanent la parametri maximi, astfel ca CEZ nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertenţă sau informaţie eronată prezentată în aplicaţiile CEZ, insa va întreprinde toate acțiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricaror eventuale erori.

III. TERMENI SI CONDITII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CEZ asigură Clientul care utilizează in mod legal aplicatiile CEZ de păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale acestuia și respectarea dreptului său la protecția vieții private, în privința prelucrării propriilor date cu caracter personal. Această obligație nu subzistă dacă informațiile respective au fost dezvăluite de către Client către alte persoane ori în situația în care aceste informații au intrat în posesia altor persoane în mod fraudulos neimplicand culpa CEZ sau în cazul în care CEZ este obligată să le dezvăluie prin acte normative în vigoare aplicabile.
Clientul înțelege și este de acord că exercitarea dreptului său de opoziție față de prelucrarea propriilor date cu caracter personal în condițiile și termenii menționați prin prezentul document ar putea conduce la imposibilitatea prestării anumitor servicii sau indeplinirii anumitor obligatii contractuale de către CEZ, insa acest aspect nu conditioneaza incheierea sau mentinerea in vigoare a contractului cu CEZ de existenta acordului Clientului de prelucrare a datelor sale personale.
Daca refuzul Clientului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea furnizării serviciilor de comunicații electronice sau la imposibilitatea punerii la dispoziție a serviciilor site-ului și aplicațiilor CEZ, CEZ va fi exonerat de orice răspundere pentru prejudiciile suferite de Client în acest sens.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată („Legea nr. 677/2001”), şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CEZ și împuterniciții acesteia prelucrează și administrează în condiţii de siguranţă datele personale colectate de la persoane fizice în scopul derulării activităților de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale în baza contractelor încheiate cu acestea, al informarii clienților privind situația contului lor “CEZ” și de colectare debite/recuperarea creanțelor de la proprii clienți, al utilizarii contului CEZ conform funcţiunilor disponibile în aplicaţia pusa la dispozitia Utilizatorilor”, precum și în scopuri de marketing, reclamă, publicitate, organizare de campanii promotionale si atributire premii.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează direct de către CEZ, precum și prin împuterniciți, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiții stabilite prin proceduri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității datelor personale, de protejare împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului neautorizat, conform legii.
Prin participarea la campaniile de marketing și publicitate organizate de CEZ și transmiterea datelor personale inclusiv prin intermediul unor aplicații automate on line și/sau prin completarea datelor personale în formularul de creare cont CEZ și bifarea secţiunii “Doresc să primesc mesaje referitoare la promoţii şi oferte speciale CEZ şi ale partenerilor sai ” şi folosirea aplicațiilor CEZ și/sau prin completarea formularului pentru incheierea Contractelor de furnizare a energiei electrice sau gazelor naturale, persoanele vizate își exprimă explicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate (inclusiv, dar fără a se limita la, colectarea, utilizarea și stocarea acestora) și pentru includerea în baza de date a CEZ în scopurile precizate mai sus.
Prin bifarea căsuței “Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ”, persoanele vizate își exprimă totodată explicit consimțământul ca CEZ să poată furniza/transmite datele pesonale în scopurile precizate mai sus și companiilor afiliate CEZ (prin companii afiliate CEZ înțelegându-se companiile în care CEZ exercită controlul) sau altor companii cu care se află în relații de parteneriat în temeiul unui angajament de confidențialitate încheiat prin care se garantează că aceste date sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și că transmiterea se face conform legislației în vigoare.
Scopul constituirii bazei de date a Operatorilor îl reprezintă încheierea și executarea contractului de furnizare a energiei electrice, respectiv pentru furnizarea energiei electrice în baza unui contract cât și pentru colectarea și recuperarea creanțelor rezultate din acest contract.
CEZ prelucrează datele personale ale Clienților proprii, în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, pentru informarea clienților, prin diverse mijloace de comunicare (poșta, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la campaniile sau alte acțiuni de marketing și publicitate desfășurate de CEZ şi/sau de către partenerii săi. CEZ păstrează informaţiile personale colectate pe perioda de desfășurare a activităţii societăţii utilizând politici şi proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securitaţii acestor date.
CEZ pune la dispoziția clienților săi o linie telefonică specială (Info Linia CEZ ) cu numărul 0251929, apelabilă telefonic, cu tarif normal, cu program non-stop pentru informatii privind distributia energiei electrice, iar pentru informatii comerciale, zilnic, în intervalul orar 08:00 - 20:00) sau prin posta. Apelând numărul 0251929 și continuând convorbirea după ascultarea mesajului de informare înregistrat, persoanele vizate își exprimă în mod explicit acordul pentru prelucrarea datelor personale. Aceste date furnizate prin intermediul liniei telefonice sunt prelucrate în scopul analizării solicitărilor clienților și pentru îmbunătățirea calității serviciilor în legătură cu contractul de furnizare a energiei electrice sau gazelor naturale.
Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de urmatoarele drepturi:
 • dreptul la informare si acces la datele lor cu caracter personal;
 • dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele lor sunt prelucrate de către CEZ VANZARE S.A /CEZ ROMANIA S.A.;
 • dreptul de a solicita CEZ rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 si de a le transforma in date anonime;
 • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca date cu caracter personal care ii vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare, in caz de opoziţie justificată prelucrarea incetand in legatura cu respectivele date;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal efectuata prin mijloace automate) decat in circumstantele prevazute de Legea 677/2001);
 • dreptul de a vse opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing si de a fi excluse din baza de date a CEZ;
 • posibilitatea de a consulta registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal, aflat in pastrarea autoritatii de supraveghere, cu privire la datele sale personale;
 • dreptul de a se adresa justiţiei în situaţia în care a suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor sale cu caracter personal;
 • dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care considera că datele sale personale nu au fost prelucrate conform legii si de a contesta decizia acesteia in situatia in care o considera neintemeiata.

Pentru exercitarea acestor drepturi prevazute mai sus, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact:
Pentru CEZ Vanzare S.A.:
Str. Calea Severinului 97, Craiova, jud. Dolj
Fax: +4 0251 216 002
Pentru CEZ Romania S.A.:
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B, etaj 1, sector1, 013813, Bucuresti
sau pe adresa de email : cez_crc@cez.ro

În funcție de solicitarea persoanei vizate, CEZ se obligă:
- să confirme solicitantului, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale;
- să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime în mod gratuit datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
- să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, în măsura în care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrării.

IV. SERVICIUL E-FACTURA CEZ VANZARE
E-factura CEZ Vânzare este un serviciu creat special pentru clientii CEZ Vânzare, prin care este asigurat procesul de trasmitere-receptie a facturii curente de energie electrica în format electronic prin intermediul adresei de e-mail.
IMPORTANT! În momentul în care un client a aderat la acest nou serviciu, nu va mai primi factura curenta CEZ Vânzare pe suport de hârtie. De asemenea, incepand cu data aderarii se vor transmite in format electronic si orice alte documente aferente derularii raportului contractual, precum: preavizul de deconectare pentru neplata, preavizul care te atentioneaza ca trebuie schimbat contorul sau ca trebuie sa innoiesti contractul de furnizare a energiei electrice, notificari, informari etc.
Revenirea la primirea facturii tiparita pe suportul de hârtie se poate face oricând, fara costuri suplimentare. Reactivarea acestei optiuni se va realiza în termen de maxim 30 de zile de la data la care furnizorul de energie electrica primeste solicitarea clientului în acest sens.
Principalele beneficii ale primirii prin e-mail a facturilor de energie electrica sunt:
 • reducerea duratei de transmitere - receptie a facturii - scaderea timpului de distribuire fizica a facturii la minim;
 • rapiditate în luarea deciziei efectuarii platii - odata ce factura ti-a fost comunicata ai posibilitatea luarii deciziei de efectuare a platii în acel moment sau conform termenului de plata agreat prin contract, tinând cont de bugetul disponibil;
 • acces în timp real la informatii - posibilitatea vizualizarii facturii de catre tine imediat ce aceasta este disponibila;
 • arhivarea electronica a facturilor cu impact minim asupra mediului;
 • gratuitatea serviciului - CEZ Vânzare nu percepe niciun cost suplimentar la factura pentru acest nou serviciu.


Tot ce trebuie sa faca un client CEZ Vânzare pentru a primi factura în format electronic este sa solicite un formular de aderare la serviciu E-factura pe care sa îl returneze completat cu date personale si de identificare a calitatii de titular de contract CEZ Vânzare (cod client) garantând lizibilitatea, veridicitatea si corectitudinea datelor. De asemenea, formularele pot fi solicitate în Centrele de Relatii cu Clientii, la Info Linia CEZ (numar unic 0251 929, cu program non-stop pentru informatii privind distributia energiei electrice, iar pentru informatii comerciale, zilnic, în intervalul orar 08:00 - 20:00) sau prin posta.

Formularul completat si semnat trebuie transmis printr-unul din mijloacele de comunicare puse la dispozitia clientilor:
 • e-mail, la adresa cez_crc@cez.ro;
 • fax, la numerele 0372 524832 sau 0248 524832;
 • posta, la adresa SC CEZ România SA, localitatea Targu-Jiu, Strada Depozitelor, numarul 2, judetul Gorj, cod postal 210238;
 • sau direct, la cel mai apropiat Centru de Relatii cu Clientii CEZ.


În cererea de aderare, clientul trebuie sa mentioneze adresa valida de e-mail, în cazul unei erori, furnizorul de energie electric nu poarta responsabilitatea netransmiterii facturii. Daca intervin modificari privind adresa de e-mail a clientului este necesara notificarea furnizorului de energie electrica.

Recomandam verificarea periodica a e-mail-ului pentru a urmari primirea facturii curente si a notificarilor transmise de CEZ Vânzare, precum si asigurarea permanenta a spatiului suficient în casuta de e-mail pentru primirea corespondentei.

Factura este transmisa si poate fi vizualizata în format PDF si se considera primita în momentul în care CEZ Vânzare transmite e-mail-ul ce are atasat un exemplar al acesteia. Obligativitatea de plata a facturii curente emise de CEZ Vânzare este independenta de vizualizarea sau nu a facturii si/sau e-mail-ului.

CEZ Vânzare nu poate fi trasa la raspundere de utilizarea defectuoasa a serviciului în sensul în care clientul furnizeaza unei alte persoane informatiile primite. Este datoria clientului sa se protejeze si sa nu comunice unei terte persoane, pentru nici un motiv, informatiile pe care le primeste.

Pasii realizati de catre CEZ Vânzare pentru activarea serviciului E-factura sunt urmatorii:
 • Analizarea cererii de aderare la E-factura CEZ Vânzare
 • Activarea serviciului E-factura CEZ Vânzare, daca sunt îndeplinte toate conditiile de aderare.
 • Trimiterea periodica (la data emiterii facturii) a unui e-mail de notificare ce va contine factura curenta, în format electronic, la adresa de email specificata de client în cererea de aderare.


Plata facturii de energie electrica se efectueaza lunar, conform datelor scadente înscrise pe factura. Contravaloarea facturii primite se poate achita fara a fi necesara prezentarea acesteia, utilizând numai codul de client, astfel:
 • prin Debit Direct la oricare din bancile partenere: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING;
 • prin Internet Banking la oricare din bancile partenere: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING;
 • prin transfer bancar: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING, Citibank;
 • prin card bancar: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING, Citibank, Creditcoop, ENI (AGIP), Payzone si Paypoint;
 • cu numerar la: BRD, BCR, Banca Transilvania, UniCredit Tiriac Bank, ING, Citibank, Creditcoop, Posta Româna, ENI (AGIP), Payzone si Paypoint.


V. DISPOZITII FINALE
CEZ își rezervă dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp fără a anunța personal fiecare Utilizator şi fără a fi necesar un acord expres al Utilizatorilor în acest sens. Modificările vor fi aduse la cunostința Utilizatorilor prin afișare pe site-ul web la adresa www.cez.ro/www.infocez.ro şi/sau în aplicaţiile on-line CEZ şi vor fi considerate ca fiind acceptate de către Utilizator dacă aceștia continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe canalele menţionate.
CEZ recomandă să verificaţi în permanenţa site-ul nostru pentru a fi la curent cu orice modificare a Termenilor şi Conditiilor cuprinşi în prezentul document sau alte documente similare, cu precădere înainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a aplicației și să ne semnalați dacă intervin modificări care nu corespund convingerilor dvs., în caz contrar considerându-se că ați acceptat tacit termenii și condițiile de utilizare site/aplicației și/sau prelucrare date cu caracter personal. in situatia in care legea impune, in contextul acestor modificari, primirea consimtamantului expres, specific si ne-echivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.
CEZ nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentul document ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar fără a se limita la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele, a unor terţi sau a unor autorități competente pentru care CEZ nu este responsabil.
Acest website (cu excepția link-urilor către site-uri externe) este controlat de către CEZ. Prin accesarea acestui site, Utilizatorii acceptă că orice dispută legată de acesta va fi guvernată şi interpretată în concordanță cu legislaţia românească şi va fi dedusă spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun din România.
Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acestuia (în alte state), în masura în care condițiile tehnice o permit. CEZ nu garantează în nici un fel că prin conținutul său, acest site se supune legislaţiei aplicabile în alte țări din afara României (inclusiv referitoare la proprietatea intelectuală).
Utilizatorii confirmă că au citit şi acceptă termenii şi condițiile stipulate. Utilizarea Serviciului implică acceptarea în totalitate a acestor termeni şi condiții.
În cazul în care nu sunteți de acord cu aceşti termeni şi condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site.